ZPĚT

 
   
Společnost :  ISTROINVEST, investičná spoločnos, a.s.
Název fondu :  otevřený podílový fond POIST FOND
Typ CP :  Podílový list na doručitele
ISIN :  SK3220000242
Hodnota :

1x

3 000

3 000

 Sk  
Město :  Bratislava
Datum :  25.6.1993
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  30 000 000 Sk
Rozměr :  A4 - dvojlist
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s., Praha
Poznámky :  Specimen, anulát - vzorek.
   
   
Avers :

   
Revers :