ZPĚT

 
   
Společnost :  Spořitelní investiční společnost, akciová společnost
Název fondu :  Otevřený podílový fond BONDINVEST
Typ CP :  Podílový list na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

1x

5 000

5 000

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  15.2.1995
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  --- Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Canadian Bank Note International Limited
Poznámky :  Obraz Kde domov můj? od Josefa Mánesa, vyryl Martin Srb.
 Spořitelní investiční společnost, akciová společnost 27.12.1991 - 8.1.1998
 Spořitelní investiční společnost, a.s. 8.1.1998 - 15.8.2001
 Investiční společnost České spořitelny, a.s. 15.8.2001 - 21.1.2016
 Specimen, anulát - vzorek.
   
   
Avers :

   
Revers :

---