ZPĚT

 
   
Společnost :  O.B.INVEST, investiční společnost, a.s.
Název fondu :  O B KVANTO Globální listinný
Typ CP :  Podílový list na doručitele
ISIN :  ---
Hodnota :

10x

5 000

50 000

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1.2.1999
Emise :  ---
Série :  B
Kapitál :  --- Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s., Praha
Poznámky :  O.B.INVEST, investiční společnost, a.s. 3.7.1998 - 6.4.2000
 OB Invest, investiční společnost, a.s. 6.4.2000 - 5.3.2003
 ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB 5.3.2003 - 31.12.2011
 ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost od 31.12.2011
   .
   .
Avers :

O.B.INVEST, investiční společnost, a.s., podílový list OB Kvanto na 50000 Kč, Praha 1999

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.