ZPĚT

 
   
Společnost :  ISAAC, a. s. investiční společnost
Název fondu :  Uzavřený podílový fond BANKÉŘ III.
Typ CP :  Podílový list na doručitele
ISIN :  CZ0008470283
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  5.8.1994
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  500 000 000 Kč
Rozměr :  A4 - dvojlist
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s., Praha
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---