ZPĚT

 
   
Společnost :  Českomoravská a slovenská investiční společnost, a.s.
Název fondu :  Uzavřený podílový fond CREDIT I.
Typ CP :  Podílový list na doručitele
ISIN :  CZ0008470317
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1.7.1994
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  500 000 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s., Praha
Poznámky :  Specimen, anulát - vzorek.
   
   
Avers :

   
Revers :

---