ZPĚT

 
   
Společnost :  ČESKO-HOLANDSKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Název fondu :  Uzavřený podílový fond Bohemia
Typ CP :  Podílový list na jméno
ISIN :  CZ0008470200
Hodnota :

1x

5 000

5 000

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1993
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  50 000 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s., Praha
Poznámky :  Specimen, anulát - vzorek.
   
   
Avers :

   
Revers :