ZPĚT

 
   
Název :  Tukový průmysl Praha, a.s.
Typ CP :  Akcie na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

1x

1 000 000

1 000 000

 Kč  ---
Město :  ---
Datum :  1.12.1998
Emise :  ---
Série :  B
Kapitál :  62 000 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

Tukový průmysl Praha, a.s., akcie na majitele na 1000000 Kč, Praha 1998

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.