ZPĚT

 
   
Název :  Společnost pro Moravský kras, a.s.
Typ CP :  Akcie na doručitele
ISIN :  CZ0009089900
Hodnota :

1x

10 000

10 000 

 Kč  ---
Město :  Blansko
Datum :  23.9.1993
Emise :  02
Série :  02
Kapitál :  83 000 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  Specimen, anulát - vzorek.
   
   
Avers :

   
Revers :

---