ZPĚT

 
   
Název :  PRECIOSA - LUSTRY, a.s.
Typ CP :  Hromadná akcie na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

1000x

1 000

1 000 000

 Kč  ---
Město :  Kamenický Šenov
Datum :  26.11.2001
Emise :  ---
Série :  B
Kapitál :  312 178 000 Kč
Rozměr :  A5
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  LUSTRY Kamenický Šenov, akciová společnost 30.11.1990 - 22.2.1996
 PRECIOSA - LUSTRY, akciová společnost 22.2.1996 - 5.1.2002
 PRECIOSA - LUSTRY, a.s. 5.1.2002
 Specimen, anulát - vzorek.
   
   
Avers :

   
Revers :

---