ZPĚT

 
   
Název :  PaSB, a.s.
Typ CP :  Akcie na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kč  ---
Město :  Ústí nad Labem
Datum :  5.9.2005
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  183 434 000 Kč
Rozměr :  A5
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  Pivovary a sodovkárny Brno, a.s.  16.1.1994 - 11.9.2002
 PaSB, a.s.  11.9.2002 - 31.8.2007
 Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

   
Revers :

---