ZPĚT

 
   
Název :  Casino Playing Games a.s.
Typ CP :  Akcie na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

1x

2 000

2 000

 Kč  ---
Město :  Rournice nad Labem
Datum :  3.9.1993
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  1 000 000 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  Poslední akcie s pořadovým číslem 500 000.
 Dnes Českomoravské nemovitosti, a.s.
   
   
Avers :

   
Revers :

---