ZPĚT

 
   
Název :  ČZ Strakonice, a.s.
Typ CP :  Hromadná akcie na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

100x

790

79 000

 Kč  ---
Město :  Strakonice
Datum :  25.2.2004
Emise :  ---
Série :  08
Kapitál :  1 368 280 000 Kč
Rozměr :  A5
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  ČZ Strakonice a.s. 29.12.1990 - 25.3.1994
 ČZ Strakonice, a.s. 25.3.1994 - 1.12.2004
 Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

   
Revers :

---