ZPĚT

 
   
Název :  ČZ Strakonice, a.s.
Typ CP :  Hromadná akcie na majitele
ISIN :  CS0005004258
Hodnota :

10000x

1 000

10 000 000

 Kč  ---
Město :  Strakonice
Datum :  7.1.2002
Emise :  ---
Série :  05
Kapitál :  1 958 819 000 Kč
Rozměr :  A5
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  ČZ Strakonice a.s. 29.12.1990 - 25.3.1994
 ČZ Strakonice, a.s. 25.3.1994 - 1.12.2004
 Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

   
Revers :

---