ZPĚT

 
   
Název :  ČKD HRONOV akciová společnost
Typ CP :  Hromadná akcie na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

50 000x

1 000

50 000 000

 Kč  ---
Město :  Hronov
Datum :  17.10.2003
Emise :  ---
Série :  B
Kapitál :  120 155 000 Kč
Rozměr :  A5
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  ČKD Hronov,akciová společnost 28.9.1990 - 9.6.1993
 ČKD HRONOV akciová společnost 9.6.1993 - 22.6.2004
 Wikov MGI a.s. 22.6.2004 - 27.5.2005
 Wikov Mechanical Gear Industry a.s. 27.5.2005
 Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

   
Revers :

---