ZPĚT

 
   
Název :  AMÁDEUS REAL, a.s.
Typ CP :  Akcie na jméno
ISIN :  ---
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kč  ---
Město :  Praha
Datum :  12.6.2002
Emise :  ---
Série :  A
Kapitál :  340 649 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

   
Revers :