ZPĚT

 
   
Název :  ADW Bio, a.s.
Typ CP :  Akcie na majitele
ISIN :  ---
Hodnota :

1x

757 500

757 500

 Kč  ---
Město :  Krahulov
Datum :  20.4.2006
Emise :  ---
Série :  A
Kapitál :  230 300 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

   
Revers :

---