ZPĚT

 
   
Název :  Ekoagrobanka, akciová společnost (EAGB, a.s.; EAGBanka, a.s.)
Typ CP :  Prioritní akcie na doručitele
ISIN :  ---
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kč  - 1996 snížena nominální hodnota akcie na 2 Kč, viz červený přetisk.
Město :  Ústí nad Labem
Datum :  19.1.1994
Emise :  ---
Série :  12
Kapitál :  480 115 000 Kč
Rozměr :  A4 - dvojlist
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  Specimen (anulát - vzorek).
   
   
Avers :

   
Revers :