ZPĚT

 
   
Společnost :  Plzeňská investiční společnost, s.r.o.
Název fondu :  Kapitalizace příjmů
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

100 000

100 000

 Kčs  
Město :  Plzeň
Datum :  15.12.1992
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  105 000 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s., Praha
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :