ZPĚT

 
   
Společnost :  KIS a.s. Kapitálová investiční společnost České pojišovny
Název fondu :  Fénix
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  15.12.1991
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  1 150 000 000 Kč
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s., Praha
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---