ZPĚT

 
   
Společnost :  Kreditní banka, a.s. Plzeň
Typ CP :  Depozitní certifikát
Úr. sazba :  Pohyblivá, podle délky uložení
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kčs  
Město :  Plzeň
Datum :  bez data
Splatnost :  Pohyblivá
Emise :  ---
Série :  A
Rozměr :  A 5
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s. Praha
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :