ZPĚT

 
   
Název :  VSŽ METAL TRADE akciová spoločnos Košice
ISIN :  ---
Typ CP :  Akcie na majitele
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 Kčs  
Město :  Košice
Datum :  1.5.1992
Emise :  ---
Série :  ---
Kapitál :  1 000 000 Kčs
Rozměr :  A4 
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s.
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---