ZPĚT

 
   
Název :  Poisovňa Otčina akciová spoločnos
ISIN :  ---
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

100 000

100 000

 Kčs  
Město :  Nitra
Datum :  25.10.1991
Emise :  ---
Série :  ---
Kapitál :  116 800 000 Kčs
Rozměr :  A4 
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s.
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---