ZPĚT

 
   
Název :  1.IN První Investiční akciová společnost
ISIN :  CS0008000741
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 Kčs  
Město :  Praha
Datum :  1.3.1992
Emise :  ---
Série :  01
Kapitál :  60 000 000 Kčs
Rozměr :  A4 - dvojlist
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s.
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---