ZPĚT

 
   
Název :  ČEVIS, a.s. (Česká vzájemná investiční společnost, a.s.)
ISIN :  ---
Typ CP :  Akcie na majitele
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Kčs  
Město :  Praha
Datum :  30.9.1992
Emise :  ---
Série :  A
Kapitál :  20 000 000 Kčs
Rozměr :  A4
Tiskárna :  Victoria Security Printing a.s.
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---