ZPĚT

 
   
Název :  EKOAGROBANKA, akciová společnost
ISIN :  CS0008000337
Typ CP :  Prioritní akcie na majitele
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 Kčs  - 1996 sníženo na 20 Kč
Město :  Ústí nad Labem
Datum :  1.7.1992
Emise :  ---
Série :  06
Kapitál :  165 716 000 Kč
Rozměr :  A4 - dvojlist
Tiskárna :  VSP a.s. Victoria Security Printing a.s.
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---