ZPĚT

 
   
Název :  EKOAGROBANKA, akciová společnost
ISIN :  CS0008000303
Typ CP :  Akcie na majitele
Hodnota :

1x

10 000

10 000

 Kčs  
Město :  Ústí nad Labem
Datum :  21.11.1991
Emise :  ---
Série :  03
Kapitál :  86 780 000 Kč
Rozměr :  A4 - dvojlist
Tiskárna :  VSP a.s. Victoria Security Printing a.s.- American Bank Note Company
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

 ---